Opfriscursus Frans voor juristen 2015 - 2016

Dat de toenemende internationalisering van het beroepsleven in het algemeen en van het beroepsleven van juristen in het bijzonder een goede talenkennis onontbeerlijk maakt, staat buiten kijf. In het federale België denken we daarbij in de eerste plaats aan een grondige kennis van de tweede landstaal, het Frans.

Het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven richt sinds het academiejaar 2007-2008 een opfriscursus Frans voor juristen in. Deze cursus zal naast een opfrissing van basiswoordenschat en -grammatica vooral aandacht besteden aan communicatieve vaardigheden eigen aan het beroepsleven van juristen (telefoneren, een vergadering leiden, een nota opstellen, enz.).

Concreet

Docenten:
Nathalie Nouwen (co÷rdinator), Laurie Josens, Kirsten Tomsin en Jennifer Hengels

Een cursus van 30 uren, gespreid over 10 weken (erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 30 niet-juridische punten)

Aantal deelnemers:
minimum 12 - maximum 16 per groep

Kostprijs:

prijs: 400 euro (KUL) / 440 euro
cursusmateriaal inbegrepen

Tijdstip:
- maandagavond van 18.30u tot 21.30u:

 • reeks 1: maandag 5 oktober t/m maandag 14 december
 • reeks 2: maandag 15 februari t/m maandag 2 mei
Plaats:
VHI lokaal 00.41 (Van den Heuvelinstituut, Dekenstraat 2, Leuven)

Inschrijven:
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Nathalie Nouwen.
Klik hier om je online in te schrijven.


Invulling

Module 1: Grammatica
- opfrissing basisgrammatica met nadruk op problemen eigen aan Nederlandstaligen

bvb:
 • la question
 • les expressions de temps et de lieu
 • les chiffres
 • les adjectifs / les adverbes
 • les pronoms personnels
 • les pronoms relatifs
 • la comparaison
 • la conjugaison des verbes
 • l'emploi des temps verbaux
 • ...

Module 2: Woordenschat
- opfrissing socio-politieke en juridische basiswoordenschat
- aanvullende actuele, thematische woordenschat

bvb:
 • dossier droit civil
 • dossier droit pénal
 • dossier droit fiscal
 • ...

Module 3: Communicatieve vaardigheden
 1. communication orale
  • actes de communications (saluer qqn, accueillir qqn, présenter qqn à qqn d'autre, remercier qqn, demander des informations à qqn, ...)
  • communication téléphonique
  • présentation / exposé
  • réunion / débat
  • exercices de compréhension orale
  • ...
 2. communication écrite
  • courrier électronique
  • note de service
  • lettre (formelle, informelle)
  • ...
backtotop
backnaar overzicht cursussen