TaalVaST. Taalvaardig aan de start

Project gesteund door het ‘Aanmoedigingsfonds van de Vlaamse Gemeenschap’


Looptijd:
01/10/2009 tot 30/09/2014
Status: Aanmoedigingsfonds
Projectleider en promotor: Lieve De Wachter (lieve.dewachter@kuleuven.be)
Projectmedewerkers: Jordi Heeren (Jordi.Heeren@kuleuven.be) en Linda Cuppens

Taalvaardig aan de start (TaalVaST) is een project gefinancierd door het aanmoedigingsfonds dat de instroom en doorstroom wil bevorderen van studenten uit bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs. Het project wil drie grote stappen realiseren:


De taalvaardigheidstest

Waarom taalvaardigheid testen aan de
KU Leuven?
Klik hier voor meer informatie.


De elektronische leeromgeving

Werk zelfstandig je academische taalvaardigheid bij!
Klik hier voor meer informatie.

Begeleiding eerstejaarsstudenten

Hoe worden studenten aan de KU Leuven talig begeleid?
Klik hier voor meer informatie.


Publicaties

Klik hier voor een lijst met publicaties.

De Wachter, L., Heeren, J., Marx, S., Huyghe, S. (2013). Taal: noodzakelijke, maar niet enige voorwaarde tot studiesucces. Correlatie tussen resultaten van een taalvaardigheidstoets en slaagcijfers bij eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven. Levende Talen Tijdschrift, 4 (14), 28-36.

De Wachter, L., Heeren, J. (2013). Een taaltest als signaal. De ontwikkeling en implementatie van een strategische taalvaardigheidstoets. Levende Talen Tijdschrift, 1 (14), 19-27.

De Wachter, L., Heeren, J. (2012). TaalVaardig aan de STart. Gerichte ondersteuning van academische taalvaardigheid aan de KU Leuven. In Smakman, D. (Ed.), Willemsen, L. (Ed.), Proceedings of the 2012 "Van Schools tot Scriptie" Colloquium (pp. 55-68). Leiden: University Library, Leiden University.

De Wachter, L., Heeren, J. (2012). De correlatie tussen de resultaten van een taalvaardigheidstoets en de slaagcijfers bij starters aan de KU Leuven. Expertmeeting Nederlandse Academische Communicatieve Vaardigheden (NACV). Amsterdam.

De Wachter, L., Heeren, J. (2011). Talige begeleiding van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs: eerst de kosten, dan de baten!. In Mottart, A. (Ed.), Vanhooren, S. (Ed.), Het Schoolvak Nederlands: Vol. 25 (pp. 129-134). Gent: Academia Press.

De Wachter, L., Heeren, J. (2011). Taalvaardig aan de start. Een behoefteanalyse rond taalproblemen en remediëring van eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven. Interfacultair Instituut voor Levende Talen (ILT)/Katholieke Universiteit Leuven. Download het rapport (PDF, 1MB).

De Wachter, L. en Cuppens, L. (2010). “Detectie en remediëring van taalleerzorgproblemen voor eerstejaarsstudenten aan de K.U. Leuven.” In: Vanhooren, S. en Mottart, A. (Red.), 24ste conferentie het schoolvak Nederlands (pp. 260-264) Gent: Academia press.

De Wachter, L. (2010). “Hoe de K.U. Leuven de ‘academische taalvaardigheid’ ondersteunt: twee projecten toegelicht”. In:Peters E. en Van Houtven T. (red.), Taalbeleid in het hoger onderwijs. De hype voorbij? (pp. 153-163).Leuven: Acco.

Verberg