Begeleidingssessies Academisch Nederlands

Welkom

Om aankomende studenten nog beter voor te bereiden op hun universitaire studies, organiseert het ILT in september 2016 twee intensieve begeleidingscursussen Academisch Nederlands. Daarin komen de verschillende academische vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) aan bod in authentieke contexten.

Aandachtspunten
  • samenvatten van en notities nemen bij hoorcolleges
  • academische woordenschat en zinsconstructies
  • lezen van complexe academische teksten
  • beantwoorden van examenvragen
  • academisch schrijven
Test jezelf

Is een begeleidingssessie voor jou interessant?
Onze online test helpt je verder: http://ilt.kuleuven.be/taalvast_demo.

Praktisch
  • 12 - 16 september 2016: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 9-13 uur
  • 19 - 23 september 2016: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 9-13 uur

Het handboek Taal@Hoger Onderwijs. Praktische richtlijnen en oefeningen kan bij Acco worden aangekocht.
De sessies zijn gratis voor wie als student is ingeschreven aan de KU Leuven.

Inschrijven

Je kan online inschrijven van 17-08 tot 05-09